9,9kWp мрежова соларна система на покрив

За да се намали сметката за ток на наш клиент, фирма СС СОЛАР ООД проектира и изгради мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 9,9 kWp върху покрива на къща. Тока произведен от системата ще се използва за собствени нужди през светлата част от деня. Така ще се намали сметката за ток за дневното потребление на къщата.. Компонентите от които е изградена соларната система са:

  • Соларни модули: 36 броя поликристални фотоволтаични панели, всеки с мощност 275Wp. Модулите са разположени на четири отделни реда върху керемиден покрив.
  • Мрежов инвертор: 1 брой соларен мрежови инвертор Fronius Symo 15.0-3-M.
  • Комуникационен модул: към системата е свързан Fronius SmartMeter 63A-3, който измерва общата консумирана електроенергия на обекта и регулира количеството произведена електроенергия от инвертора. Това се прави с цел да не се върне електроенергия в мрежата, когато произведената от соларните модули енергия е повече от общата консумация на обекта.

При интерес към фотоволтаични системи за ток, моля свържете се с нас по следните начини.

конструкция за фотоволтаична система
Соларни модули монтирани на керемиден покрив
9,9 kWp фотовотлаични модули на покрив
Мрежов инвертор Fronius Symo 15.0.3-M