5kW соларна система за собствени нужди

соларна система за собствени нужди

Как да намалим сметката за ток? Един от вариантите е с изграждането на соларна мрежова система за собствени нужди. За наш клиент, проектирахме и изградихме фотоволтаична система, която му намаля дневната сметка за електроенергия. Този тип системи се характеризират с това, че имат ограничаващо устройство, което следи каква е общата консумация на къщата и ограничава инвертора да произвежда толкова,колкото е необходимо към текущия момент. Системата е без акумулатори, директно свързана към ел мрежата на домакинството
Конкретната система е изградена от следните компоненти:
1. Фотоволтаични панели монокристални 410Wp – 14бр.;
2. Мрежов соларен инвертор Fronius Symo 10.0-3-M – 1бр.;
3. Ел табло с ограничител/измервател и защитна апаратура;
Така проектирана и изградена системата позволява надграждане, като се монтират допълнителен брой соларни панели, за да се осигури по-голяма инсталирана мощност.
Когато произведената електроенергия е по-голяма от консумираната, то инвертора се ограничава и произвежда толкова, колкото е необходимо, а в случаите, когато произведената електроенергия е недостатъчна, остатъка се взима от електрическата мрежа.

производителност на соларна система за собствени нужди
цялостно покриване на необходимата консумация от соларните панели
производство и консумация от соларна система за ток
графика, показваща как през целия ден почти цялата консумация на домакинството е поета от соларната система
5kW фотоволтаична система за собствени нужди
fronius 10.0-3-M
метална конструкция за земя