30kWp мрежова фотоволтаична система на покрив

Фирма СС СОЛАР ООД извърши проектиране и изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 30kWp. Тока произведен от системата ще се използва за собствени нужди с цел намаляване на сметката за ток. Мрежовата соларна система е изградена върху ламаринен покрив. Компонентите от които е изградена фотоволтаичната система са:

  • Соларни модули: 110 броя поликристални, всеки с мощност 275Wp. Модулите са разположени на две отделни конструкции. Едната е ориентирана на Изток, а другата на Запад. Всяка от конструкциите съдържа 55 броя соларни модули и е свързана към един мрежови инвертор.
  • Мрежови инвертори: 2 броя мрежови соларни инвертори Fronius Symo 15.0-3-M. Към всеки от инверторите има свързани по три броя стрингове.
  • АС табло: табло с предпазители и аресторна защита от пренапрежение.
  • Комуникационен модул: към системата е свързан Fronius SmartMeter 50kA-3, който измерва общата консумация на обекта и регулира мощността на инверторите. Това се прави с цел да не се върне електричество в мрежата, когато произведената от соларните модули енергия е повече от общата консумация на обекта.
основата на конструкцията за соларните модули
Метална конструкция за соларни модули.
55 броя соларни модули 275Wp ориентирани на запад
55 броя соларни модули 275Wp ориентирани на изток
110 броя фотоволтаични модули 275Wp
два броя мрежови инвертори Fronius Symo 15.0-3-M и АС табло с предпазители

При интерес към фотоволтаични системи за ток, моля свържете се с нас по следните начини.