Фотоволтаична централа 30kW за продажба на ток

30kw централа върху покрив от термо панели

Покривните фотоволтаични централи стават все по-популярни сред инвеститорите. За наш клиент проектирахме, доставихме и изградихме покривна соларна централа с инсталирана мощност 30kWp, която е изцяло за продажба на произведеното електричество.

Покривът е с малък наклон, покрит с покривен термопанел. Металната конструкция копира наклона на покрива. Покрива е ориентиран Изток-Запад.

Соларните модули са монокристални, рязана клетка и с мощност 395Wp. Инвертора на централата е Huawei SUN2000 33KTL-A.

метални профили за соларни панели
метална конструкция за фотоволтаични централи
покривна фотоволтаична централа
30kw централа върху покрив от термо панели