Разширяване на съществуваща соларна система

соларни модули върху керемиден покрив

Монтиране на допълнителни 9 броя соларни модули и един автономен инвертор към вече изградена автономна соларна система върху покрив на къща.

Новите соларни модули са монтирани върху специална конструкция за керемиден покрив. 6 броя модули са монтирани на Юг, а останалите 3 броя са монтирани на Изток.

Съществуващата автономна соларна система е изградена от 6 броя соларни модули, акумулаторен блок с клетки от по 2V свързани последователно с общо изходно напрежение 48V и един автономен инвертор 5kVA/48V с вграден соларен контролер 4kWp. Добавен беше втори идентичен инвертор към съществуващата акумулаторна група, а към неговия контролер бяха свързани новите 9 броя соларни модули.

 

соларни модули върху керемиден покрив

 

соларни панели върху керемиден покрив

конструкция за соларни панели за керемиден покрив

конструкция за соларна система за керемиден покрив

автономен соларен инвертор с контролер