Проектиране и изграждане на соларна централа 30kW

Соларна система 30kWp

Фирма СС СОЛАР извърши проектиране, доставка на елементите и монтаж на мрежова фотоволтаична централа с инсталирана мощност 30kWp. Системата е свързана към мрежата на EVN с цел 100% продажба на произведената електроенергия. Мрежовата фотоволтаична система е изградена върху покрив, покрит със сандвич панели.

Използваните компоненти в соларната система са:
1. Фотоволтаични модули 395Wp монокристални, Half-cut, PERC технология;
2. Мрежов соларен инвертор Huawei SUN2000 33KTL-A (30kW);
3. Табло със защитна апаратура

Соларна система 30kWp
фотоволтаична система 30kWp за продажба на произведената електроенергия
Част от монтираните панели на конкретната мрежова фотоволтаична централа
поцинковани метални профили за фотоволтаична система
конструкция върху сандвич панели
част от конструкцията на соларната централа