Мрежова фотоволтаична система за продажба на ток

мрежова централа

Изграждането на мрежова соларна система за продажба на електроенергия все още е рентабилно.

За наш клиент проектирахме и изградихме 30kW мрежова фотоволтаична система с цел продажба на произведената електроенергия към енергодружество.

Мрежовата система е изградена върху два отделни покрива, като изцяло копира наклоните им. Всеки от покривите е свързан към самостоятелен мрежов инвертор.

Системата е изградена от

  • 275wp фотоволтаични модули (поликристални) – 109 броя, което прави обща инсталирана мощност 29,97kWp;
  • мрежов соларен инвертор – 2 броя.

Ако искате да получите безплатна консултация с нашите специалисти, свържете се с нас.

мрежова система
30kW фотоволтаични панели
мрежови инвертори
мрежови соларни инвертори SMA