Мрежова соларна система за собствени нужди

монокристални панели

Един от актуалните въпроси в днешно време е „Как да си намаля сметката за ток?“ Има много неща, които можем да направим, за да постигнем такъв ефект, но едно от основните и може би най – ползотворно нещо е да се инсталира мрежова фотоволтаична система.

За наш клиент, проектирахме и изградихме мрежова фотоволтаична система за собствени нужди, с инсталирана мощност 5,8 kWp.
Системата е изградена от мрежов инвертор Fronius Symo 5.0-3, към който са свързани монокристални соларни модули, произведени по най – новата PERC технология и са т.н. half-cut. Към системата има свързан Fronius Smart Meter, който измерва потреблението на обекта и се грижи да ограничава системата (ако има нужда) с цел да се предотврати връщането на електроенергия в мрежата.

Мрежовата система спомага за покриване на основното потребление на обекта през деня. По този начин ако обекта консумира например 6kW електроенергия, а соларната система може да произведе 4kW, то консумираната енергия от мрежата (т.е. енергото) е само 2kw.

метална конструкция върху покрив от термопанели
метална конструкция за фотоволтаични модули
моно соларни модули
соларна система за собствени нужди
соларен инвертор Fronius