Изграждане на 30kW соларна централа

Проектирахме, доставихме и изградихме 30kW мрежова соларна централа на земя. Соларния парк е изграден с инвестиционна цел – продажба на произведеното електричество.
Конструкцията е реализирана с поцинковани метални профили, които са бетонирани в земята.
Компонентите, от които е изградена мрежовата соларна система са:
1. Монокристални соларни панели 390Wp, shingled технология;
2. Мрежов инвертор Huawei SUN2000 30KTL-M3;
3. Табло със защитна апаратура

соларен парк на земя 30kW
един от редовете на 30kW фотоволтаична централа на земя
Соларна централа на земя изградена от 390Wp моно shingled модули
метална, поцинкована конструкция за земя за фотоволтаични панели
мрежов инвертор Huawei 30KTL-M3