Захранване на къща без ток чрез автономна соларна система

автономна фотоволтаична система

Захранване на къща, която няма ток е възможно посредством автономна соларна система.

Такава автономна система с акумулатори изградихме в бунгалото на наш клиент. В системата са използвани 12 броя монокристални панели с обща инсталирана мощност 3,78 kWp. Панелите са свързани към автономен инвертор с мощност 5kW, който осигурява захранването на цялото бунгало. Използваните акумулатори са 8 броя тягови Trojan T105, всеки от които е с напрежение 6V и капацитет 225Ah. Акумулаторите са свързани последователно във верига 48V.

автономно захранване
соларни модули
хибриден соларен инвертор