Автономно захранване на къща

автономно захранване за къща

Фотоволтаичните системи са идеално решение за осигуряване на електричество, особено на места където няма такова. Еко къщите имат нужда и от екологични решения за електричеството и това може да се получи чрез използването на автономно захранване на къщата от слънцето.

В тази връзка, изградихме автономна соларна система за собствено захранване на еко къща, отдалечена от големите населени места.

Системата е изградена от хибриден автономен инвертор (автономен инвертор и соларен заряден контролер, комбинирани в едно устройство) с изходна мощност 5kW и възможност за свързване към него на 4kWp фотоволтаични модули. Системата работи на 48V от акумулаторите, които са гелови и са две групи, свързани в паралел за увеличаване на капацитета. Фотоволтаичните модули са с обща инсталирана мощност 4,1 kWp, като са използвани монокристални панели 410Wp, произведени по съвременната PERC, half-cut технология.
Тази соларна система за собствено захранване осигурява цялото необходимоелектричество за това домакинство.

монокристални соларни модули
5 киловата автономна сиситема
хибриден соларен инвертор
автономна фотоволтаична система

За информация и запитвания, свържете се с нас.