Автономна соларна система с мощност 10 kWp.


Тази автономна соларна система е изградена в близост до град Варна. Соларните модули са монтирани на земята на две модулни маси  всяка от които е с по 20 броя панели в две редици един над друг. Акумулаторите и електрониката са монтирани в обособена за целта постройка в близост до панелите. Системата е реализирана с автономен инвертор с изходна мощност 10 kVA в комбинация с три броя соларни зарядни контролери.

Автономната фотоволтаична система е изградена от следните компоненти:

  • соларни модули: 40 броя поликристални фотоволтаични панели всеки с мощност от 250Wp. Както можете да видите модулите са монтирани на земята на две модулни маси.
  • тягови акумулатори: 12 броя акумулатори всеки с капацитет от 230Ah. Акумулаторите са свързани на три групи от по 4 броя (за постигането на 48V напрежение). Трите групи са свързани в паралел за получаване на общ капацитет от 690Ah.
  • соларен контролер: 3 броя MPPT соларен заряден контролер, към които са свързани всички 40 броя модули.
  • автономен инвертор: 1 брой инвертор с мощност 10kVA, като към него е свързан агрегат за допълнително захранване.
  • Има монтирани две табла: едното е с DC предпазители за соларните модули, а второто е с AC предпазители към всички консуматори.
Конструкция на земя за соларни модули
Модулна маса с 20 броя соларни модули.
Двете модулни маси с монтирани модули на тях.
Цялостното оборудване на конкретната автономна соларна система: акумулаторен блок и свързаните към него три броя соларни контролери, и един автономен инвертор.

Ако имате въпроси или бихте желали соларна система за собствени нужди или каквато и да е друга фотоволтаинча система свържете се с нас и ние Ви помогнем.