Изградени соларни проекти от фирма СС СОЛАР ООД

Тук може да видите част от изградените соларни проекти от Нас.

Соларните системи са проектирани и изградени от нас, както и цялостното оборудване е доставено от нас.


Фотоволтаична система за собствени нужди, с цел намаляне сметката за ток.

намаляне на сметката за ток


Покривна фотоволтаична система за продажба на ток.

30kw мрежова централа


Как да намалите сметката си за ток? Инсталирайте мрежова фотоволтаична система за собствени нужди.

соларна система за собствени нужди


Захранване на къща, която няма електричество, чрез автономна соларна система

захранване на къща с ток от слънцето


Автономно соларно захранване на къща

автономно захранване за къща


5kW мрежова фотоволтаична централа за продажба на ток

фотоволтаична мрежова централа 5kW


Покривна фотоволтаична централа 30kW, за продажба на произведеното електричество, изградена върху покрив, покрит с термопанели.

покривна фотоволтаична централа


Как да намалим сметката за ток? Отговора за един от нашите клиенти е: 5kW фотоволтаична мрежова система без акумулатори и с ограничаващо устройство.

соларна система за собствени нужди


Проектиране и изграждане на 30kW фотоволтаична централа като навес върху къща

централа за продажба на ток

30kW фотовотлаична централа


Цялостно проектиране, доставяне и изграждане на соларна централа 30 киловата на земя.

соларни панели на земна конструкция


Проектиране и изграждане на покривна 30kW мрежова фотоволтаична централа върху керемиден покрив.

покривна соларна централа


Изграждане на соларна централа 30kW на земя – проектирана, доставена и изградена от фирма СС СОЛАР ООД.

соларен парк на земя 30kW


Проектиране и изграждане на мрежова фотоволтаична централа 30kW

Соларна система 30kWp

фотоволтаична система 30kWp за продажба на произведената електроенергия


Надграждане на вече съществуваща мрежова соларна система с допълнителни модули.

11 броя фотовотлаични модули 315W

соларни панели 315w mono perc


Проектиране и изграждане на 30kW мрежова фотоволтаична централа за продажба на електроенергиякъм енергодружествто

мрежова централа

30kW мрежова соларна централа


Автономно соларно захранване с инсталирана мощност 8,25kWp

автономно соларно захранване


Автономно захранване на жилищна постройка близо до язовир.

соларни модули на автономна система на язовир


5 kW мрежова соларна система, която помага да се намали сметката за ток през деня.

мрежова соларна система за собствени нужди


Мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 9.9kWp. Използва се за намаляване на сметката за ток през светлата част от деня.

9,9 kWp фотовотлаични модули на покрив


Мрежова фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 30kW, изградена върху покрив.

Мрежова фотоволтаична система край град Пловдив. Соларната система е изградена върху ламаринен покрив.


Автономна соларна система за собствено захранване с мощност 10kW

Изградена автономна соларна система за собствено захранване на място , където няма електричество.


Автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност 10 kWp, изградена от фирма СС СОЛАР ООД.

автономна соларна система за ток

Изграден проект за автономна соларна система за собствени нужди


Автономно соларно захранване за бариера с инсталирана мощност 530Wp.

Автономна соларна система за ток.

Изграден проект: автономно соларно захранване на бариера


Автономна соларна система за собствени нужди.

фотоволтаична система за ток

Автономна соларна система за ток


Автономна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 200Wp в град Бургас.

фотоволтаични-модули

Фотоволтаични панели.


Автономна соларна система за ток с инсталирана мощност 550Wp в град Бургас.

автономна-фотоволтаична-система

Соларни модули 2 броя по 275Wp.


Автономна соларна система за ток за собствени нуждиизградена на покрив с инсталирана мощност 1,68 kWp

фотоволтаични модули на покрив

соларна система изградена от 6 броя 280Wp соларни панели


Разширяване на съществуваща соларна система

соларни модули върху керемиден покрив

Допълнително монтирани 9 броя соларни панели (3 на изток и 6 на юг) върху керемиден покрив.