Изградени соларни проекти от фирма СС СОЛАР ООД

Тук може да видите част от изградените соларни проекти от Нас.

Соларните системи са проектирани и изградени от нас, както и цялостното оборудване е доставено от нас.


Как да намалим сметката за ток? Отговора за един от нашите клиенти е: 5kW фотоволтаична мрежова система без акумулатори и с ограничаващо устройство.

соларна система за собствени нужди


Проектиране и изграждане на 30kW фотоволтаична централа като навес върху къща

централа за продажба на ток

30kW фотовотлаична централа


Цялостно проектиране, доставяне и изграждане на соларна централа 30 киловата на земя.

соларни панели на земна конструкция


Проектиране и изграждане на покривна 30kW мрежова фотоволтаична централа върху керемиден покрив.

покривна соларна централа


Изграждане на соларна централа 30kW на земя – проектирана, доставена и изградена от фирма СС СОЛАР ООД.

соларен парк на земя 30kW


Проектиране и изграждане на мрежова фотоволтаична централа 30kW

Соларна система 30kWp

фотоволтаична система 30kWp за продажба на произведената електроенергия


Надграждане на вече съществуваща мрежова соларна система с допълнителни модули.

11 броя фотовотлаични модули 315W

соларни панели 315w mono perc


Проектиране и изграждане на 30kW мрежова фотоволтаична централа за продажба на електроенергиякъм енергодружествто

мрежова централа

30kW мрежова соларна централа


Автономно соларно захранване с инсталирана мощност 8,25kWp

автономно соларно захранване


Автономно захранване на жилищна постройка близо до язовир.

соларни модули на автономна система на язовир


5 kW мрежова соларна система, която помага да се намали сметката за ток през деня.

мрежова соларна система за собствени нужди


Мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 9.9kWp. Използва се за намаляване на сметката за ток през светлата част от деня.

9,9 kWp фотовотлаични модули на покрив


Мрежова фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 30kW, изградена върху покрив.

Мрежова фотоволтаична система край град Пловдив. Соларната система е изградена върху ламаринен покрив.


Автономна соларна система за собствено захранване с мощност 10kW

Изградена автономна соларна система за собствено захранване на място , където няма електричество.


Автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност 10 kWp, изградена от фирма СС СОЛАР ООД.

автономна соларна система за ток

Изграден проект за автономна соларна система за собствени нужди


Автономно соларно захранване за бариера с инсталирана мощност 530Wp.

Автономна соларна система за ток.

Изграден проект: автономно соларно захранване на бариера


Автономна соларна система за собствени нужди.

фотоволтаична система за ток

Автономна соларна система за ток


Автономна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 200Wp в град Бургас.

фотоволтаични-модули

Фотоволтаични панели.


Автономна соларна система за ток с инсталирана мощност 550Wp в град Бургас.

автономна-фотоволтаична-система

Соларни модули 2 броя по 275Wp.


Автономна соларна система за ток за собствени нуждиизградена на покрив с инсталирана мощност 1,68 kWp

фотоволтаични модули на покрив

соларна система изградена от 6 броя 280Wp соларни панели


Разширяване на съществуваща соларна система

соларни модули върху керемиден покрив

Допълнително монтирани 9 броя соларни панели (3 на изток и 6 на юг) върху керемиден покрив.