Видове фотоволтаични системи за ток

Видове фотоволтаични системи за ток:

 • мрежова соларна система
 • автономна фотоволтаична система
 • хибридна соларна система

Преди да продължите към описанието на всеки тип система, може да се запознаете с основните компоненти на една соларна система – ТУК.


Първо ще разгледаме мрежовата фотоволтаична система.

Този тип соларни системи са предназначени за свързване на соларен панел директно към електрическата мрежа и отдаването на произведеното електричество директно. Съставени са от:

 1. Мрежови инвертор (може да бъде: микроинвертор, монофазен стрингов инвертор, трифазен инвертор или централен инвертор)
 2. Фотоволтаични модули за ток (поликристални, монокристални, тънкослойни)

Соларните панели се свързват директно към инвертора, а той се свързва към електрическата мрежа. Когато е налично напрежение от мрежата и слънчева радиация, соларните модули произвеждат ток от слънцето. Този ток се преобразува от мрежовия инвертор и директно се вкарва в електрическата мрежа.  Тук липсва буфер (акумулатор) и нямаме съхранение на произведената електроенергия.

Този тип фотоволтаични системи са удобни за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на мрежова система за директно захранване на консуматори през деня, на места , където има електроенергия и основната консумация е дневна. Чрез мрежова соларна система можете да намалите сметката си за ток през деня. Това се получава ако примерно в едно предприятие имаме дневна консумация 10kW/h и инсталираме мрежова фотоволтаична система с мощност 5kWp, то ако соларната система в даден момент произвежда примерно 4kW електроенергия те се изваждат от основните 10kW консумирана мощност. И така: консумацията от 10kW се получава от: 4kW от мрежовата система и 6kW от електрическата мрежа. По този начин в светлата част от деня, колкото и електричество да произведе соларната система, то ще захранва консуматорите ви и ще намаля от сметката ви за ток.

Следващия тип соларни системи са така наречените автономни или островни фотоволтаични системи.

Тези видове фотоволтаични системи са изградени от:

 1. Фотоволтаичен модул
 2. Тягов акумулатор
 3. Соларен контролер
 4.  Автономен инвертор

Принципът на работа в този вид системи е следния: фотоволтаичния модул произвежда електричество, след което посредством соларен контролер се зарежда тяговия акумулатор и така се съхранява произведеното електричество в него. След това (или по време на самия процес) чрез автономен инвертор се преобразува постоянното напрежение от акумулатора в променливо и се захранват нужните консуматори. По този начин се получава една напълно самостоятелна система за захранване на уреди, без нуждата от електрическа мрежа.

Хибридните соларни системи набират все по-голяма популярност.

Тези видове фотоволтаични системи са изградени от:

 1. Фотоволтаичен модул
 2. Тягов акумулатор
 3.  Хибриден инвертор

Хибридните фотоволтаични инвертори работят в един от трите режима:

– като мрежови фотовотлаичен инвертор – вкарват произведеното електричество директно в мрежата и не използват акумулатор. Работят само когато е налична мрежа.

– като автономен соларен инвертор – в този случай се използват акумулатори, които се зареждат от соларни панели чрез вградения соалрен заряден контролер в инвертора. Приоритет в този режим е енергията произведена от соларните модули. Инвертора разполага и с вход за мрежа откъдето взима допълнителното електричество за захранване на консуматорите, в случай на недостиг на ток от фотовотлаичните модули и акумулаторите.

– хибриден/комбиниран режим – в този режим на работа се използват акумулатории и мрежа, като приоритет пак остава енергията произведена от фотовотлаични модули и акумулаторите. При този режим Инверторът използва по най-рационален начин енергията, произведена от панелите. Първо захранва консуматорите, ако има излишна енергия – зарежда акумулаторите, а ако те са заредени – връща енергията в мрежата.