(Български) Автономно соларно захранване

автономно соларно захранване

Автономно соларно захранване може да бъде използвано за захранване на различни консуматори на места, където липсва електричество.

Такива места са например отдалечени язовири, където лиспва електропреносна мрежа. Изграждането на такава мрежа би струвало огромна сума пари, както и би коствало много време.

По-евтиния и достъпен начин за захранване е инсталирането на автономна соларна система за ток.

За наши клиенти проектирахме и изградихме автономно соларно захранване в близост до язовир.

Системата се ъстои от следните елементи

  • соларни панели (275Wp поликристални) – 30 бр. Обща инсталирана мощност 8,25 kWp;
  • тягови акумулатори (230Ah/12V) – 8 бр. Общ капацитет на блока 460Ah/48V;
  • автономен инвертор с вграден соларен контролер (5kW + 4kW контролер) – 2 бр. Инверторите са свързани в паралел, което позволява включването на консуматори до 10kW към тях.
конструкция за монтаж на соларни панели на земя
соларни модули
акумулаторен блок от тягови акумулатори
автономно соларно захранване
автономна фотовотлаична система