Услуги

Основните дейности на фирма СС СОЛАР са проектиране и изграждане на соларни системи за ток.

  • цялостно проектиране на автономни и мрежови фотоволтаични системи

  • доставка на нужното оборудване за системата

  • изграждане на соларни системи за производство на ток от слънцето (на покриви, на земя, върху каравани/кемпери)

  • гаранционна и след гаранционна поддръжка на фотоволтаични системи изградени както от фирмата, така и от други фирми

  • гаранционен ремонт на мрежови инвертори Fronius (фирма СС СОЛАР е сертифициран сервизен партньор на соларни инвертори Fronius от 2018г.)

  • следгаранционен ремонт на мрежови инвертори SolarMax, SMA, Delta, KACO и други

  • следгаранционен ремонт на автономни инвертори с пълна синусоида

  • следгаранционен ремонт на автономни инвертори с модифицирана синусоида

За повече информация или запитвания: свържете се с нас.

проектиране и изграждане на соларни системи