Мрежови инвертори

мрежови-инвертори-huawei

Мрежови инвертори:

това са устройства, които преобразуват директно произведеното електричество от фотоволтаичните панели в променливо напрежение и го подават към електрическата мрежа. Основния параметър по който се избира мрежовия инвертор е мощността, която варира от 2kW и може да достигне 300kW за един инвертор. Съществуват и малки мрежови инвертори – т.н. микроинвертори. При тях е характерно това, че към микроинвертора може да бъде свързан директно само един соларен панел. Тези инвертори са удобни в случаите в които имаме много малък брой соларни модули и искаме всеки от тях да е независимо свързан към мрежата.

Фирма СС СОЛАР ООД предлага на своите клиенти голям избор на мрежови инвертори за соларни системи.

От 2018г. фирмата е сертифициран сервизен партньор на мрежови соларни инвертори Fronius.

Някои от предлаганите от нас марки инвертори са:

  • HUAWEI

  • FRONIUS

  • SMA

  • KACO

  • KOSTAL

За повече информация, цени, доставка и поръчка: свържете се с нас!