Надграждане на мрежова соларна система

Соларните системи са гъвкави по отношение на надграждането. Така фирма СС СОЛАР надгради с допълнителни соларни панели вече съществуваща мрежова фотоволтаична система.

Преди известно време изградихме за нуждите на наш клиент мрежова фотовотлаична система за собствени нужди съставена от:

  1. Мрежов инвертор Fronius Symo 15.0-3-M – 15kW
  2. 36 броя соларни панели по 275Wp.

Сега надградихме тази система с допълнителни 19 броя 315Wp монокристални PERC соларни панели. Така общата инсталирана мощност към инвертора стана 15,88 kWp.

Новите модули освен, че са с по-голяма мощност, са и произведени по новата PERC технология. Тези монокристални соларни модули се характеризират с по-високо КПД, по-добра производителност в облачно време и по-ниски температурни загуби.

конструкция за соларни панели
конструкция за керемиден покрив
8 броя 315Wp монкристални соларни панели
315W-mono-perc
11 броя фотовотлаични модули 315W
соларни панели 315w mono perc
19 броя соларни модули 315Wp монокристални